Antwerpen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verzamelt alle publicaties die te maken hebben met de stad Antwerpen en haar geschiedenis.

Het verzameldomein Antverpiensia omvat boeken gedrukt in Antwerpen, geschreven door Antwerpenaars, handelend over Antwerpen, of uitgegeven door Antwerpse organisaties en instellingen. Antwerpse oude drukken (gedrukt voor 1831) en hun uitgevers vormen een belangrijk punt van interesse.

De geschiedenis van onze bibliotheek is nauw verbonden met de geschiedenis van de Scheldestad. Antwerpen was in de zestiende eeuw één van de grootste centra van boekproductie ter wereld. Antwerpse boekdrukkers schonken vaak een exemplaar van hun uitgaven aan de Stadsbibliotheek. Ook na de Val van Antwerpen in 1585 bloeide het Antwerpse culturele leven en de boekdrukkunst tot diep in de zeventiende eeuw. Eind achttiende eeuw  kwamen duizenden werken uit verdwenen Antwerpse kloosterbibliotheken in de Stadsbibliotheek terecht.

De verbondenheid met de stad Antwerpen is tot op vandaag cruciaal. De collectie ontstond in 1481 als een naslagbibliotheek voor de stadsambtenaren. Ruim vertegenwoordigd zijn de publicaties van de stad als instelling. De collectie bevat veel primair bronnenmateriaal zoals uitgaven naar aanleiding van Antwerpse evenementen, stoeten, feesten, tentoonstellingen en herdenkingen. Er is een zo goed als volledige reeks ordonnanties en stadsgeboden van de zestiende tot de achttiende eeuw. Ook nu nog wordt van elke publicatie uitgegeven door de stad (én door de provincie) een exemplaar bewaard in de Erfgoedbibliotheek.

De Erfgoedbibliotheek treedt ook op als bewaarbibliotheek van al dan niet verdwenen Antwerpse instellingen. Een waaier aan bijzondere collecties vond een onderkomen in de Erfgoedbibliotheek: de bibliotheek van de Orde van Advocaten, het OCMW, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de Zoo. Door de recente overname van enkele museumbibliotheken (Volkskunde- en Scheepvaartmuseum) kende de collectie een waardevolle uitbreiding. Boekverzamelingen van markante Antwerpse figuren zoals Georges Hasse, Walter Couvreur en Georges Eekhoud, vervolledigen de collectie.

Een greep uit onze collectie:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief