Volkskundemuseum

Bij de oprichting van het MAS/Museum aan de Stroom werd de bibliotheekcollectie van het Volkskundemuseum in 2011 naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gebracht.

De collectie van het voormalige Volkskundemuseum omvat een schat aan volkse uitgaven zoals oude almanakken, moppen- en goochelboekjes, verhalen en gebedenboekjes. De verzameling schetst een kleurrijk beeld van het dagelijks leven in Antwerpen van de zestiende tot de twintigste eeuw.

Ook volksmuziek is ruim aanwezig in de collectie. Het is een bonte verzameling van oude drukken, handschriften, liedbundels, vliegende bladen en moderne muziekpartituren. Qua thematiek is deze collectie zeer divers. Ze bevat geestelijke en wereldlijke liederen, oude straat- en marktliederen, Vlaamsgezinde liederen en socialistische strijdliederen. Eenbladdrukken met volksliederen werden op grote schaal gedrukt en door de marktzangers zelf verspreid. Deze druksels, die meestal op minderwaardig papier werden gedrukt, zijn erg kwetsbaar.

De bibliotheek van het voormalige Volkskundemuseum bevat ook een opmerkelijke collectie rond de Antwerpse Poesje. De handgeschreven schriftjes met toneelstukken, notities en administratieve aantekeningen zijn uiterst zeldzaam en waardevol.

Tenslotte vinden we in deze collectie een ruim aanbod aan moderne studies over Vlaamse en Europese volkscultuur, taalkunde, literatuur en religie.

Meer weten?

Digitaal beschikbaar

Meld je aan voor onze nieuwsbrief