• Foto: Ans Brys

    Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

    De bibliotheek voor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen
Intro
Verwacht: expo 'Porno, pulp en literatuur'
Met ‘Porno, pulp en literatuur’ prikkelt de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de bezoeker met een onbekend en lang verzwegen deel van de Vlaamse literatuur- en cultuurgeschiedenis. Expo vanaf 6 december
Praktisch
Praktisch
Komt u straks langs om de collectie te raadplegen of de Nottebohmzaal te bezoeken? Hier vindt u de nodige praktische informatie.
Leeszaal
In onze bibliotheek wacht een uitgebreide collectie – van bijzondere boeken, over lang vergeten tijdschriften, tot uitgebreide naslagwerken.
Schrijf u hier online in als bibliotheek- gebruiker om onze leeszaal te bezoeken en publicaties uit de magazijnen op te vragen.
Nieuws
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) bevat teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis. Binnenkort worden tijdschriften uit de collectie van de Erfgoedbibliotheek ingescand en aan de DBNL toegevoegd.
Marlena Cravens gaat op zoek naar Spaanse teksten en vertalingen die vanaf 1492 werden ingezet in Amerika. Elise Watson onderzoekt hoe Antwerpse drukkers in de 17e en 18e eeuw de katholieken in de Nederlandse Republiek ondersteunden,
In juli deed Claire Eager onderzoek in onze bibliotheek naar de Engelse dichter Edmund Spenser (c.1552-1599) en zijn relatie met de Zuid-Nederlandse rederijker Jan van der Noot (c.1539-c.1595). Met de microscoop nog in de hand vertelde ze ons meer over haar ervaringen en bevindingen.
NISE
Lezing
“Catalonia: from Piedmont to Ireland? A historical outlook on the recent evolution of the Catalan movement”. Share
dinsdag 05 november 2019 - 18:00
Individuele bezoekers
7de NISELECTURE door prof. dr. Xosé Núnez Seixas: Calaonië: van Piemonte naar Ierland? Een historische kijk op de recente evolutie van de Catalaanse beweging.
Lezing
zondag 20 oktober 2019 - 11:00
Individuele bezoekers
Petra Van Brabandt kijkt hoe kunstfilosofen over kunst en pornografie denken en zo ontdekken we dat ze ook iets gemeenschappelijk hebben.
Lezing
zondag 17 november 2019 - 11:00
Individuele bezoekers
Waarom maakt de mens muziek? Filosofe Alicja Gescinska probeert daarop samen met talloze filosofen voor haar een antwoord te geven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief