Antwerpse OCMW-bibliotheek

Sinds 2005 beheert de bibliotheek de boekencollectie van het Antwerpse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Het OCMW Antwerpen beschikte, naast een rijk archief en een kunstcollectie, ook over een bibliotheek. Bij de samensmelting in 1925 van de Commissies van de Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van Weldadigheid – instellingen die in 1796 onder Frans bewind werden opgericht – tot Commissies van Openbare Onderstand (COO) werd het boekenbezit van beide instellingen samengevoegd tot één bibliotheek.

Naast administratieve en juridische ondersteuning had de bibliotheekcollectie ook een opvoedkundige taak. Dit verklaart de aanwezigheid van literaire en algemeen vormende werken in deze collectie, naast geschiedenis van de geneeskunde, kunstgeschiedenis en geschiedenis van Antwerpen en omgeving.

Oudste titel

In 2005 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om het beheer van de bibliotheekcollectie over te dragen aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De bibliotheekcollectie omvat ondermeer 96 oude drukken en 110 tijdschrifttitels (goed voor 34 meter). De oudste titel dateert van 1554: Les coustumes, stilz, et usaiges, de lescheuinaige dela ville, & cite de Tournay, pouoyr, et banlieu dicelle, uitgegeven bij de Antwerpse drukker Martinus Nutius.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief