Vlaamse beweging

In de collectie van de Erfgoedbibliotheek kunt u de emancipatiebeweging van het Vlaamse volk in de Belgische context vanaf het begin meelezen.

De eerste reacties op de verfransing van het openbare leven kwamen in de jaren 1830 uit artistieke milieus: onder andere Hendrik Conscience, Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle schreven er uitvoerig over.

Bibliothecaris Frans-Hendrik Mertens, aangesteld in 1834, was een overtuigd flamingant en lid van talloze Vlaamse verenigingen. Hij begon met dit verzamelbeleid, en zijn opvolgers volgden sindsdien consequent en systematisch de ingeslagen weg. De collectie is uitzonderlijk breed, met ook aandacht voor publicaties buiten het commerciële circuit, van zowel de Vlaamse politieke partijen als van de vele Vlaams-nationalistische verenigingen.

Meer weten?

Een greep uit de collectie:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief