Geschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden

De Erfgoedbibliotheek verzamelt publicaties over de algemene geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden.

Tot 1980 verzamelde de Stadsbibliotheek de universele kennis en cultuurproductie zonder geografische of taalkundige beperkingen. Door haar eeuwenoude traditie van 500 jaar verzamelen is de Erfgoedbibliotheek in de eerste plaats een algemene cultuurbibliotheek met rijke, internationale collecties die het culturele leven, de geschiedenis en het intellectuele gedachtengoed van het oude Europa weerspiegelen.

Bibliothecarissen hebben in de voorbije twee eeuwen altijd al bijzondere aandacht geschonken aan het systematisch verzamelen van uitgaven met betrekking tot de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de Nederlanden van de prehistorie tot nu, met de nadruk op de Zuidelijke Nederlanden.

Op het eind van de twintigste eeuw werden de keuzes definitief scherp gesteld en spitste de aandacht zich toe op de Nederlanden en het huidige Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beweging. De zorgvuldig opgebouwde collectie is representatief voor de enorme veelzijdigheid aan publicaties over thema’s als de taalstrijd, de Frontbeweging, het activisme, de repressie, de nationale bewustwording, de sociale bewegingen, de partijvorming en de verzelfstandiging van Vlaanderen (staatshervormingen). Tot vandaag wordt vooral in deze domeinen actief verzameld.

Een greep uit de collectie:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief