Vroegmoderne handschriften (1500-1800)

De verspreiding van de boekdrukkunst, de toegenomen geletterdheid en de grotere beschikbaarheid van papier, deden na 1500 het aantal handgeschreven teksten toenemen.

De toenemende geletterdheid en de grotere beschikbaarheid van papier zorgt voor een grote toename van het aantal handgeschreven teksten, niet alleen ‘echte’ boeken maar ook brieven, registers, archiefstukken, kladschriften en kattenbelletjes. De diversiteit van het materiaal is haast niet te overzien. Zo bezit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ondermeer twee handgeschreven kookboeken, het beroemde Walvisboek van Adriaen Coenen en het handschrift van Antverpia Christo nascens et crescens, een belangrijke achttiende-eeuwse geschiedenis van Antwerpen door Joannes Carolus Diercxens, maar daarnaast ook handgeschreven liedjes en gedichtjes, farmacopeeën en gebedenboeken.

Digitaal beschikbaar

Meld je aan voor onze nieuwsbrief