Catalografie Stijn Streuvelscollectie van start

Eind 2017 verwierf de Erfgoedbibliotheek een unieke bruikleencollectie met meer dan 1.000 boeken van Stijn Streuvels. De verwerking ervan werd recent gestart. Alle boeken zullen in de loop van 2018 in de catalogus zijn ingevoerd.

Stijn Streuvels (1871-1969; pseudoniem van Frank Lateur) is een van de grootste en meest vernieuwende Vlaamse schrijvers van zijn tijd, die nationale en internationale erkenning genoot. De collectie bevat naast alle eerste drukken van Streuvels’ werk alle mogelijke varianten van zijn oeuvre, waaronder zeldzame, bibliofiele uitgaven in beperkte oplage, een 80-tal opdrachtexemplaren, bijzondere boekbanden en talrijke vertalingen. Deze privéverzameling van Paul Thiers werd door het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting aangekocht en vervolgens in bruikleen gegeven aan de Erfgoedbibliotheek.

Meer informatie over de collectie vindt u in de collectiebeschrijving in de catalogus. Hier kan u mee volgen welke boeken uit de collectie al werden gecatalogeerd. De collectiebeschrijving bevat ook een link naar archiefmateriaal van Streuvels in het Letterenhuis. Recent werd zijn archief uit Het Lijsternest aan het Letterenhuis overgedragen. Door deze overdracht komt voor het eerst sinds 1975 het volledige archief van Streuvels weer samen. Dit maakt van het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek de places to be voor elke Streuvelsonderzoeker.

Op 3 oktober 2018 wordt het werk en archief van Streuvels in de kijker gezet. Het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek, het Stijn Streuvelsgenootschap en de Koning Boudewijnstichting organiseren dan een publieksmoment. Meer informatie hierover volgt later.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief