Nederlandse letterkunde

Van debuut tot verzameld werk: het literaire werk van Vlaamse en Nederlandse auteurs, van vroeger tot nu, vindt u hier onder één dak.

Nederlandse letterkunde is een van onze belangrijkste verzameldomeinen. Ze omvat het geheel van de literatuurproductie in het Nederlands taalgebied vroeger en nu. Stadsbibliothecaris Frans Hendrik Mertens legde in het midden van de negentiende eeuw de basis voor de huidige imposante collectie.

De collectie omvat alle werken van Vlaamse en Nederlandse literaire schrijvers van de middeleeuwen tot nu. De Erfgoedbibliotheek bewaart alle oorspronkelijke publicaties in de verschillende literaire genres: proza, poëzie, theaterteksten, essay, retoriek, jeugdliteratuur, strips, …  Voor Vlaams literair werk worden ook alle mogelijke varianten verzameld: gewijzigde edities, schooluitgaven, theaterbewerkingen, grootletteruitgaven, niet-commerciële en bibliofiele edities, non-boekmateriaal zoals luisterboeken en verfilmingen. Ook op het vlak van vertalingen van Vlaamse letterkunde is de collectie toonaangevend.

Niet alleen grote namen en ronkende titels worden verzameld. De Erfgoedbibliotheek besteedt bijzondere aandacht aan literatuur die onder de radar is gebleven. Zo zijn er de opmerkelijke gelegenheidsverzen van dichters, leken en geestelijken, die vol vuur schreven over het leven van hun tijdgenoten. De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide collectie Nederlandstalige pulpliteratuur: goedkope liefdes- en doktersromans, die in de twintigste eeuw massaal verspreid werden. De erotische collectie ‘onder de toonbankliteratuur’ biedt een boeiende inkijk in de tijdsgeest van de jaren 1960 en 1970.

Ook secundaire literatuur over de Nederlandse letterkunde, zoals overzichtswerken, studies en biografieën, wordt actief verzameld. De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide collectie literaire tijdschriften: van gerenommeerde bladen als Dietsche Warande en Belfort tot obscure avant-gardeperiodieken die in de jaren 1960 met de stencilmachine gedrukt werden. 

Meer weten?

Ontdek onze collecties van:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief