Poëzie

De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide poëziecollectie : van oude rederijkerspoëzie, liedbladen en gelegenheidsdrukwerk tot hedendaagse dichtbundels en poëzietijdschriften.

De Erfgoedbibliotheek beschikt over een groot aantal oude poëzieuitgaven van de zestiende tot de achttiende eeuw, met onder meer werk van Joost van den Vondel, Anna Bijns en de Antwerpse stadsdichter-avant-la-lettre J.A.F. Pauwels. Er is ook een verrassende verzameling  gelegenheidspoëzie van meestal anonieme dichters, die op huwelijken en begrafenissen werden voorgedragen.

Werd vroeger ook poëzie van dichters uit andere taalgebieden verzameld, zowel in de originele taal als in vertaling, dan ligt de klemtoon vandaag op het werk van de Nederlandstalige dichters, de Franstalige Vlaamse dichters en op klassieke poëzie in Nederlandse vertaling. Ook neolatijnse poëzie uit de Nederlanden is goed vertegenwoordigd.

Van de bundels van Vlaamse dichters worden ook de vertalingen verzameld, o.a. dankzij de deponeringen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Een belangrijk onderdeel van het verzameldomein Poëzie betreft de Nederlandstalige poëzietijdschriften.

Ontdek onze collecties:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief