Boekgeschiedenis

Boekgeschiedenis omvat het onderzoek naar de geschiedenis van het boek en aanverwanten (pamfletten, kranten, affiches, …) in alle mogelijke aspecten van de productie, verspreiding en consumptie ervan in verhouding met de literaire, politieke, economische, sociale en religieuze geschiedenis.

Boekgeschiedenis omvat onderwerpen als de productie van het handgeschreven boek in middeleeuwse scriptoria, de status van auteurs, boekdruktechnieken van ca. 1450 tot nu, de economische aspecten van het drukken en uitgeven, de geschiedenis van de grafische vormgeving, de organisatie van drukkerijen en uitgeverijen, de boekhandel op macro- en microniveau, de regulering van het boekenvak, censuur, boekenbezit en leescultuur.

In de tijd voor het internet was het bezit van een grote collectie gedrukte repertoria en catalogi van binnen- en buitenlandse bibliotheken bovendien van vitaal belang voor een wetenschappelijke bibliotheek. De omvang en rijkdom van de collectie oude drukken van de toenmalige Stadsbibliotheek was ook wijd en zijd bekend bij internationale boekhistorici, waardoor de collectie intensief gebruikt werd. Exemplaren uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staan dan ook vermeld in tientallen internationaal toonaangevende repertoria, wat leidt tot bezoeken en schriftelijke vragen van onderzoekers wereldwijd.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief