Zelf scannen of foto’s nemen

In de leeszaal vindt u alle apparatuur om fotokopies of scans te maken. Let wel, dit mag niet voor volledige boeken of tijdschriften die onder auteursrecht vallen.

Zelf scannen en fotokopiëren zijn op dit ogenblik niet mogelijk. Meer informatie vindt u hier.

Fotokopiëren en printen

Kopiëren doet u met behulp van uw lezerskaart, waarop u aan de balie van de microfilmleeszaal geld laat zetten. Een kopie, op A4- of A3-formaat, kost 0,15 euro.

U kan ook rechtstreeks printen vanuit de leeszaalcomputers, de boekscanners en de microfilmtoestellen. Ook voor die prints betaalt u 0,15 euro per pagina.

Om de collectie zo goed mogelijk te bewaren, mogen volgende materialen niet gekopieerd worden:

  • boeken en tijdschriften uitgegeven vóór 1945
  • ingebonden kranten
  • zeer zware werken en werken groter dan A3-formaat
  • handschriften, zeer kostbare of zeldzame werken (preciosa)
  • mappen, atlassen en kaarten
  • losbladige werken en werken met losse platen
  • beschadigde werken

Scannen

Sommige van de werken die u niet mag kopiëren, kan u via de boekscanner in de leeszaal digitaliseren. U zet die scan gratis op een USB-stick of maakt er een zwart-witafdruk van (0,15 euro/pagina).

Kostbare, zeer grote of beschadigde exemplaren mogen niet gescand worden.

Fotograferen

Alle werken mogen – zonder flits – gefotografeerd worden. U brengt hiervoor zelf een camera mee. Als u de foto’s achteraf ook wil publiceren, moet u daarvoor wel toelating aanvragen bij de directeur van de bibliotheek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief