Toneelbibliotheek Joris Baers

De uitgebreide collectie Nederlandstalige toneelliteratuur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is gestoeld op de toneelbibliotheek van Joris Baers (1888-1975).

Joris Baers behoorde tot de generatie Vlaamsstrijdende en sociaal-geëngageerde jonge priesters van voor de Eerste Wereldoorlog die er een erezaak van maakten hun idealen te beleven tussen het volk en werkend voor het volk, maar steeds getrouw aan de Kerk. Hij organiseerde mee het katholieke bibliotheekwezen in Vlaanderen, startte in 1923 met het bibliografisch tijdschrift Boekengids en werd in 1934 redacteur van Lectuurrepertorium. Hij oefende eveneens grote invloed uit via de uitgeverijen Leeslust en de Vlaamsche Boekcentrale. Daarnaast regisseerde hij ook toneel en werkte hij als recensent mee aan het informatietijdschrift Het Toneel, een informatietijdschrift uitgegeven door Jan Bernaers.

Hij ligt mee aan de basis van de uitgebreide collectie Nederlandstalige toneelliteratuur in de Erfgoedbibliotheek, met zijn Algemeene Tooneelbibliotheek (8.320 items).

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief