Reproducties maken

Sommige werken uit onze collectie kunt u zelf scannen, kopiëren of fotograferen. Of u kunt een hoogwaardige scan aanvragen bij ons reproductieatelier.

U bent welkom om bepaalde werken bij ons te (laten) kopiëren, scannen of fotograferen. Let wel, dit mag niet voor volledige boeken of tijdschriften die onder auteursrecht vallen.

Fotokopiëren en printen

Kopiëren doet u met behulp van uw lezerskaart, waarop u aan de balie van de microfilmleeszaal geld laat zetten (denk aan voldoende cash geld, want u kunt hier alleen contant betalen). Een kopie, op A4- of A3-formaat, kost 0,15 euro.

U kunt ook rechtstreeks printen vanuit de leeszaalcomputers, de boekscanners en de microfilmtoestellen. Ook voor die prints betaalt u 0,15 euro per pagina.

Om de collectie zo goed mogelijk te bewaren, mogen volgende materialen niet gekopieerd worden:

  • boeken en tijdschriften uitgegeven vóór 1945
  • ingebonden kranten
  • zeer zware werken en werken groter dan A3-formaat
  • handschriften, zeer kostbare of zeldzame werken (preciosa)
  • mappen, atlassen en kaarten
  • losbladige werken en werken met losse platen
  • beschadigde werken

Scannen

Sommige van de werken die u niet mag kopiëren, kunt u via de boekscanner in de leeszaal digitaliseren. U zet die scan gratis op een USB-stick of maakt er een zwart-witafdruk van (0,15 euro/pagina).

Kostbare, zeer grote of beschadigde exemplaren mogen niet gescand worden.

Fotograferen

Alle werken mogen – zonder flits – gefotografeerd worden. U brengt hiervoor zelf een camera mee. Als u de foto’s achteraf ook wilt publiceren, moet u daarvoor wel toelating aanvragen bij de directeur van de bibliotheek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief