Reproducties bestellen en gebruiken

Een scan of afdruk nodig, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden of voor een publicatie? Dan kunt u die per e-mail bestellen bij de reproductie afdeling. U kunt ook een formulier invullen aan de leeszaalbalie.

Aanvragen voor reproducties stuurt u via mail naar ons reproductieatelier.
We proberen de levertermijn van reproducties zo kort mogelijk te houden, met een maximum doorlooptijd van drie weken voor standaardaanvragen. De reproducties worden digitaal bezorgd en betaald na ontvangst van de factuur, of contant in de leeszaal.

Enkele afspraken

 • De bibliotheek reproduceert enkel documenten uit haar eigen collectie. Zij kan een aanvraag tot reproductie weigeren wanneer daardoor het document beschadiging zou ondervinden.
 • Reproducties dienen voor studie- of privédoeleinden; commercieel gebruik is toegelaten mits betaling van de reproductierechten zoals bepaald in het retributiereglement.
 • Wanneer u een reproductie wilt gebruiken in een publicatie, moet u toestemming vragen aan de directeur van de Erfgoedbibliotheek. Verder moet u een correcte bronvermelding van de reproductie in uw publicatie hanteren ([catalogus nummer], Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience).
 • De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is niet verantwoordelijk wanneer klanten of derden door haar geleverde reproducties in strijd met de wetgeving gebruiken.
  Bij gebruik van een reproductie uit een auteursrechtelijk beschermd werk moet u zelf contact opnemen met de rechthebbende(n). 

Toestemming voor het gebruik in een publicatie

 • Dat kan met een mail naar de directeur van de Erfgoedbibliotheek An Renard.
  De bibliotheek ontvangt graag een exemplaar van deze publicatie voor opname en duurzame bewaring in de eigen collectie.

Open data

 • De Stad Antwerpen hanteert het open data principe. Dit wil zeggen dat digitale reproducties waar geen auteursrecht meer op geldt, vrij gebruikt kunnen worden in eender welke publicatie. Een correcte bronvermelding bij gebruik van elke afbeelding is wel noodzakelijk.
 • Ook in dit geval ontvangt de bibliotheek graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.

Downloads

Meld je aan voor onze nieuwsbrief