Opendoek

Eind 2014 gingen Opendoek en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een samenwerkingsovereenkomst aan en werden een duizendtal in onbruik geraakte theaterteksten overgedragen aan de Erfgoedbibliotheek.

Opendoek is de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen, met een eigen theaterbibliotheek. Een deel van de verzamelde theaterteksten was in onbruik geraakt, omwille van de inhoud (verouderde spelling) of de vorm (fragiel materiaal). Daarom werd eind 2014 met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de historische collectie over te hevelen. Ook historische theaterteksten die Opendoek in de toekomst ontvangt, zullen aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience worden overgedragen.

Voor de Erfgoedbibliotheek was dit een opportuniteit om de uitgebreide deelcollectie theaterteksten te vervolledigen.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief