Moderne handschriften (1800-nu)

Ook na 1800 bleven mensen volop handschriften produceren, die naargelang hun inhoud, herkomst of relevantie worden opgenomen in de collectie van de Erfgoedbibliotheek.

De meeste literaire handschriften bevinden zich in het Letterenhuis. Een belangrijke uitzondering vormen de handschriften van de Fransschrijvende Antwerpse auteur Georges Eekhoud. Samen met de schrijversbibliotheek van Eekhoud berusten onder meer de autografen van zijn belangrijkste romans Escal-Vigor en La nouvelle Carthage in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Als stadsbibliotheek van Antwerpen verzamelde onze instelling uiteraard handschriften over de geschiedenis van Antwerpen. Een tiental handschriften van stadsbibliothecaris en stadsarchivaris Frederic Verachter (1797-1870) over de geschiedenis van Antwerpen worden nog regelmatig geraadpleegd.

Een belangrijke verzameling handschriften is het repertoire van de Antwerpse Poesje, afkomstig van de bibliotheek van het voormalige Volkskundemuseum. In diezelfde bibliotheek zaten ook tal van moderne liedschriftjes.

Sommige moderne handschriften vormen onderdeel van een exclusieve bibliofiele uitgave, zoals een boekobject van J.M.H. Berckmans, uitgegeven in slechts één exemplaar.

Een bijzonder geval zijn de typoscripten, eigenlijk ook unieke stukken die rechtstreeks door de auteur werden geschreven. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit enkele honderden typoscripten die relevant zijn voor haar collectieprofiel.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief