Lutherse Lente in Antwerpen

Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Het was het startschot voor de Reformatie, die de katholieke kerk definitief in twee scheurde. De vele boekdrukkers in Antwerpen zorgden voor een snelle verspreiding van het nieuwe gedachtengoed over heel Europa.

Om deze gebeurtenis te gedenken, kan u het verhaal van Luther in Antwerpen op drie verschillende plaatsen en vanuit drie verschillende invalshoeken ontdekken:

  • De expo Conn3ct in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience toont de impact van de boekdrukkunst op de mens en maatschappij in de zestiende eeuw. Drie exclusieve stukken brengen het verhaal van Luther: een aflaat, een pamflet van Luther en een Lutherbijbel.
  • De expo Lutherse lente in Antwerpen in de St. Andrieskerk laat zien hoe Luthers gedachten snel ingang vonden en de stad in vuur en vlam zette.
  • In het Museum Plantin-Moretus vindt u de oudste drukpersen ter wereld, pamfletten voor en tegen de Spaanse koning Filips II en de bijbel die Plantin speciaal voor hem liet drukken.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief