Jules Baetes

Jules Baetes was beeldhouwer, graveur en medailleur. Hij liet zijn diverse en omvangrijke collectie over aan verschillende instellingen in de stad, ondermeer aan het Letterenhuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Jules Baetes volgde lessen aan de Academie van Antwerpen bij de beeldhouwers T. Vinçotte en J. Geefs. Baetes ontwierp standbeelden, monumenten, affiches en maakte onder meer medailles voor de Wereldtentoonstelling te Antwerpen (1894). In 1889 stichtte hij mee de Antwerpse kunstkring De Scalden, waarvan hij voorzitter werd. Onder de leden bevond zich Lode Baekelmans, hoofdbibliothecaris van de Antwerpse stadsbibliotheken. Jules Baetes was ook lid van de Rubenskring, de Maatschappij Kunst in het Openbaar Leven en erelid van de kring Kunst en Kennis.

In zijn testament schonk hij zijn persoonlijke bibliotheek en collecties aan de stad Antwerpen: "Afin d'éviter la dispersion stupide, par vente publique, fin lamentable d'objets de collection rassemblés avec amour et sollicitude durant toute une existence, tout ce qui m'a été cher dans ma vie. Je lègue aux musées et établissements de ma ville natale (...) mes collections." (1933)

Het legaat Jules Baetes omvat zo'n 1.000 werken van uiteenlopende aard met onder andere een opmerkelijke reeks jaarboeken van De Scalden, twee vijftiende-eeuwse manuscripten, verschillende oude drukken, een uitgebreide verzameling almanakken, een collectie geïllustreerde kinderboeken, programma's en albums van stoeten en processies, catalogi en Japanse prenten.

Meer weten?

Digitaal beschikbaar

Meld je aan voor onze nieuwsbrief