Inhoud bewaren

Preserverende en conserverende maatregelen zoals klimaatbeheersing en ontzuring zijn er op gericht om verzuurde objecten zo optimaal mogelijk te bewaren.

Als bijkomende maatregel en om de inhoud te kunnen bewaren kan een substituut van het originele boek worden aangemaakt. Elke manipulatie van de bladzijden veroorzaakt immers verdere schade als inscheuren en verbrokkeling.

Microfilmen en digitaliseren

Tot het begin van dit millennium werd voornamelijk beroep gedaan op microfilm om de informatie op een andere drager over te brengen. Sindsdien wordt steeds meer geïnvesteerd in de digitalisering van bibliotheekcollecties. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staat de reprografieafdeling in voor het digitaliseren en microfilmen van de werken die bedreigd worden door verzuring.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief