Digitalisering kranten

De Erfgoedbibliotheek bezit ongeveer 400 titels gedrukt door Abraham Verhoeven, de eerste krantenuitgever van de Zuidelijke Nederlanden. Op een klein aantal na zijn het allemaal ‘Nieuwe Tijdinghen’, uit het begin van de zeventiende eeuw. Ze worden in de komende maanden allemaal door ons scanatelier gedigitaliseerd.

De Nieuwe Tijdinghen kunnen in zekere zin als de vroegste 'krant' van de Zuidelijke Nederlanden worden beschouwd. De Antwerpenaar Abraham Verhoeven (1575-1652) drukte tussen 1620 en 1629 met een zekere regelmaat nieuwspamfletten in zijn atelier aan de Lombardenvest. Omdat deze publicaties allemaal een andere titel hadden, aanvankelijk niet genummerd waren en niet op een vaste weekdag verschenen, gaat het formeel niet om een krant. Pas in 1629, toen Verhoeven begon met de Wekelijcke Tijdinghen, kon van een echte krant gesproken worden.

De nieuwspamfletten van Verhoeven waren bijzonder experimenteel, zeker in vergelijking met andere nieuwspublicaties uit dezelfde periode. Verhoeven gebruikte steevast illustraties en gaf zijn kranten wervende koptitels, terwijl de kranten van zijn concurrenten er uitermate saai uitzien. Waar die andere kranten zich beperkten tot een droge opsomming van feiten, was Verhoeven meer te vergelijken met de moderne opiniepers: hij was een vurig aanhanger van de Spaanse, katholieke overheid en bespotte de protestantse vijand voortdurend.

Digitalisering in functie van onderzoek

Abraham Verhoeven werd dan ook beschermd door een exclusief monopolie van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Zijn krant diende dus als spreekbuis van het wereldlijke en kerkelijke gezag. Hoe die propaganda in zijn werk ging werd al onderzocht door wetenschappers uit binnen- en buitenland. De digitalisering van om en bij de 400 van deze krantjes maakt diepgaander onderzoek mogelijk.

Naast losse nieuwsberichten en pamfletten, verschenen minstens 1.336 verschillende Tijdinghen. Dankzij de digitalisering van onze collectie komen binnenkort ongeveer een kwart van deze afleveringen vrij online beschikbaar. We werken hier in de komende maanden aan verder. Hier vindt u de steeds geactualiseerde lijst van afleveringen die al werden gedigitaliseerd.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief