Zwaartepunten

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is dé bibliotheek voor wie meer wil weten over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen.

Om structuur aan te brengen in de gigantische collectie van meer dan 1,5 miljoen volumes werd een collectieplan opgemaakt. Dit plan deelt de collectie in vier grote kennisdomeinen in: Taal- en letterkunde, Boek en bibliotheek, (Cultuur)geschiedenis en Wetenschapsgeschiedenis. Daaronder identificeren we 24 collectieprofielen. Voor elk profiel staat beschreven welke publicaties we momenteel verzamelen en welke deelcollecties we in ons bezit hebben.

Zes collectieprofielen wegen zwaarder door dan de andere. Het zijn absolute zwaartepunten in de collectie omdat we ze al decennia- of eeuwenlang nauwgezet opvolgen: Nederlandse letterkunde, Nederlandse taalkunde, Oude drukken en handschriften, (Geschiedenis van) Antwerpen, Volkscultuur en Geschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief