Volkscultuur

Boeken die het dagelijks leven en de volkscultuur in beeld brengen, vindt u in overvloed in de collectie van de Erfgoedbibliotheek.

Immaterieel cultureel erfgoed, ook ‘volkscultuur’ genoemd, omvat mondelinge tradities, gebruiken, rituelen, feestelijke gebeurtenissen en ambachtelijke vaardigheden, die van generatie op generatie worden doorgegeven en belangrijk zijn voor de collectieve identiteit. Onder meer volksverhalen en volksliedjes, volksdansen, streekgerechten en traditionele ambachten vallen daaronder.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft een indrukwekkende verzameling met betrekking tot het Vlaams immaterieel erfgoed.  Ze omvat een kostbare collectie almanakken, devotieboekjes, etiquettevoorschriften, goochelboekjes, kookboeken, liedbundels, moppenboekjes, oude straat- en marktliederen, boekjes met lokale gebruiken, mythen, sagen en legenden. Het zijn onmisbare bronnen voor de kennis van het dagelijkse leven van onze voorouders. Het belang van de collectie is nog versterkt door de overname van de bibliotheek van het voormalige Antwerpse Volkskundemuseum in 2011.

De Erfgoedbibliotheek verzamelt ook  moderne studies over Vlaams en Europees immaterieel cultureel erfgoed en heeft een rijke tijdschriftencollectie op dit vlak. De collectie is zelfs uniek op Belgisch niveau wat de Vlaamse heemkundige tijdschriften betreft.

Een greep uit de collectie:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief