Nottebohmlezingen najaar 2018

Dit jaar staan de Nottebohmlezingen in het teken van mei '68 en de mythe die er mee gepaard gaat. In het najaar ontvangen we vier nieuwe sprekers.

Alle vier bekijken ze de jaren zestig vanuit een minder traditioneel standpunt. Monika Triest vertelt hoe mei ‘68 in de Verenigde Staten werd beleefd. Geert Buelens laat zien dat de sixties niet alleen verantwoordelijk zijn voor de introductie van de pil en de Summer of Love, maar ook voor de dekolonisatie van vele Afrikaanse landen. Psychiater Dirk De Wachter brengt een hoogst persoonlijke impressie van hoe hij naar deze periode kijkt. Tot slot zoomt Pascal Verbeken in op de kloof die in België is ontstaan tussen een steeds rijker wordend Vlaanderen en Wallonië dat kampt met de hoogste werkloosheidscijfers van Noord-Europa.

Programma

Praktisch

Koop uw ticket online

Meld je aan voor onze nieuwsbrief