Nottebohmlezing | Marlies De Munck

Betekenisverlies in de muziek

Marlies De Munck zoekt een uitweg uit de impasse waar de klassieke muziek zich vandaag in bevindt.

De klassieke muziek bevindt zich vandaag in een precaire situatie. De canon veroudert en de nieuwe muziek vindt moeilijk haar weg naar het ruime publiek. Terwijl een selecte groep van ingewijden de hedendaagse muziek hoog in het vaandel draagt, ervaren vele luisteraars een vorm van betekenisverlies. De vraag dringt zich op hoe dat komt en of het anders kan.

In musicologische middens is een historische verklaring gangbaar. Men wijst erop dat het proces onvermijdelijk was: we botsen op het einde van een Groot Verhaal en er is geen terugweg mogelijk. Tegelijk blijkt dat er niet écht sprake is van betekenisverlies, enkel van een gebrek aan aangepaste luisterstrategieën. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de nieuwe muziek een ruimer publiek zal kunnen aanspreken.

In deze lezing worden enkele vraagtekens geplaatst bij die gangbare verklaring. De intuïtie dat er iets verloren is gegaan wordt serieus genomen, net zoals het blijvende verlangen naar muzikale betekenis. Tegelijk wordt aangetoond dat dit verlies niet noodzakelijk of onafwendbaar is. Er is wel degelijk een uitweg uit de impasse.

Biografie

Marlies De Munck (1979) promoveerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven met een proefschrift over het concept van muzikale betekenis. Zij doceert muziekfilosofie aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en aan het Koninklijk Conservatorium in Gent. Daarnaast schrijft ze filosofische artikels over muziek, film, literatuur en schilderkunst en is ze nauw betrokken bij artistiek onderzoek. Haar essay Waarom Chopin de regen niet wilde horen (Letterwerk 2017) werd lovend onthaald in de pers als een heldere inleiding tot de centrale vragen in de muziekfilosofie.3

Praktisch

  • zondag 10 maart 2019 om 11 uur
  • in de Nottebohmzaal, toegang via Hendrik Conscienceplein
  • toegang: €5
  • koop uw ticket online of aan onze balie (ingang Lange Nieuwstraat)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief