Nottebohmlezing David Vergauwen - Zingen van passer en winkelhaak

Individuele bezoekers - Lezing

In deze lezing heeft David Vergauwen het over de rol van de muziek bij dat maçonnieke ritueel. Is het louter decoratief of geeft het ook betekenis aan het gebeuren?

De rol van muziek bij het maçonnieke ritueel

Vrijmetselaars komen samen in speciaal daartoe ingerichte gebouwen om daar in alle rust samen “iets” te beleven. Minder kan over vrijmetselarij nauwelijks gezegd worden. Vrijmetselarij kenmerkt zich als een initiatiek genootschap: men hoort er bij omdat men is ingewijd en die inwijding gebeurt via een ritueel. Juist dat blijkt dat essentiële “iets” te zijn waar vrijmetselaars zich mee bezig houden.In deze lezing hebben we het over de rol van de muziek bij dat maçonnieke ritueel. Is het louter decoratief of geeft het ook betekenis aan het gebeuren?Er is geen gebrek aan Belgische componisten die in de negentiende eeuw lid waren van de Belgische loges. Een aantal onder hen componeerden ook wat men “maçonnieke muziek” noemt. Aan de hand van een aantal concrete negentiende-eeuwse Belgische case studies, hopen we de band tussen het maçonnieke ritueel en de muziek te kunnen aantonen en te verklaren.

Biografie

David Vergauwen (1978) studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Hij legt zich toe op de Belgische kunst van de 19e en 20e eeuw en de geschiedenis van de vrijmetselarij. Hij is de auteur van ‘Kolommen van harmonie’ (2015) en ‘Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België’ (2017). Hij woont in Brugge en werkt voor Amarant.

Praktisch

  • zondag 15 december 2019 om 11 uur
  • onze expo Porno, pulp en literatuur staat dan in de Nottebohmzaal. Deze lezing gaat dus uitzonderlijk door in de leeszaal, toegang blijft wel via Hendrik Conscienceplein

Tickets

U betaalt 5 euro per lezing of 20 euro voor een abonnement op alle lezingen. Leden van het Dotatiefonds voor boek & letteren betalen de helft van de prijs. Bestel hier uw online tickets:

  • 22 september - Herman Brusselmans - Het spiegelbeeld van de indiaan
  • 20 oktober - Petra Van Brabandt - Kunst of pornografie?
  • 17 november - Alicja Gescinska - Muziek als paringsdans
  • 15 december - David Vergauwen - Zingen van passer en winkelhaak

Tickets en abonnementen zijn ook beschikbaar aan de onthaalbalie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief