Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
22 Ergebnisse
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Fulltext
Academische onderzoeksresultaten aangaande transport gebaseerd op gearchiveerd bewijs, mondelinge verhalen en beelden met een focus op antropologie, architectuur, economie, geografie, geschiedenis, politiek, sociologie…
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van de Nederlanden
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over de Lage Landen, van het begin van de 5de tot de tweede helft van de 16de eeuw, met aandacht voor het economische, culturele, religieuze en sociale belang van deze regio in Europa.
To consult in the Reading Room
Kunst
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over theatervoorstellingen in hun sociale, culturele en historische context, en hun relatie tot andere media en onderzoeksterreinen.
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Fulltext
Enig Nederlandstalig historisch-wetenschappelijk tijdschrift over de geschiedenis van alle tijden en van de hele wereld.
To consult in the Reading Room
Nederlandse taalkunde
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik, zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie.
To consult in the Reading Room
Kerk en religie
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift voor theologie geeft antwoord op actuele vraagstukken rond geloof en religie, en bespreekt ook maatschappelijke kwesties.
Free access
Bibliotheekwetenschap
Pers en media
E-tijdschriften
Fulltext
Tweetalig (Engels/Nederlands), interdisciplinair, peer-reviewed academisch tijdschrift met focus op elk aspect van seriële publicaties en media, zoals kranten, magazines, tijdschriften, blogs, enz., van de vroege moderne tijd tot het heden.
To consult in the Reading Room
Wereldliteratuur en wereldtalen
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over de meest recente en belangrijke publicaties, aangaande elk onderwerp, in verschillende talen, maar ook van actueel theater, opera, tentoonstellingen en film.
Free access
Wereldliteratuur en wereldtalen
Naslagwerken
Frans woordenboek.
To consult in the Reading Room
Wereldliteratuur en wereldtalen
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift met bijdragen over Europese middeleeuwse teksten over klassieke onderwerpen zoals de Trojaanse zaak, Alexander de Grote, klassieke literatuur, en mythologie in de middeleeuwen.