Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
24 Ergebnisse
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Fulltext
Academische onderzoeksresultaten aangaande transport gebaseerd op gearchiveerd bewijs, mondelinge verhalen en beelden met een focus op antropologie, architectuur, economie, geografie, geschiedenis, politiek, sociologie…
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van de Nederlanden
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over de Lage Landen, van het begin van de 5de tot de tweede helft van de 16de eeuw, met aandacht voor het economische, culturele, religieuze en sociale belang van deze regio in Europa.
Free access
Erfgoedcollecties
Beeldbanken
Fulltext
Bijna 1.000.000 items gedigitaliseerd uit de collecties van de New York Public Library, zowel gedrukt als audiovisueel, zowel archiefmateriaal als kunstobjecten.
To consult in the Reading Room
Kunst
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over theatervoorstellingen in hun sociale, culturele en historische context, en hun relatie tot andere media en onderzoeksterreinen.
Free access
Wereldliteratuur en wereldtalen
Naslagwerken
Dit woordenboek bevat de woordenschat uit alle bestaande Latijnse teksten van het begin tot 600 CE (literaire werken, juridische en medische teksten, inscripties, graffiti), niet alleen het klassieke Latijn, maar ook teksten van Late Oudheid en Christendom.
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Fulltext
Enig Nederlandstalig historisch-wetenschappelijk tijdschrift over de geschiedenis van alle tijden en van de hele wereld.
To consult in the Reading Room
Nederlandse taalkunde
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik, zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie.
To consult in the Reading Room
Kerk en religie
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift voor theologie geeft antwoord op actuele vraagstukken rond geloof en religie, en bespreekt ook maatschappelijke kwesties.
Free access
Bibliotheekwetenschap
Pers en media
E-tijdschriften
Fulltext
Tweetalig (Engels/Nederlands), interdisciplinair, peer-reviewed academisch tijdschrift met focus op elk aspect van seriële publicaties en media, zoals kranten, magazines, tijdschriften, blogs, enz., van de vroege moderne tijd tot het heden.
To consult in the Reading Room
Wereldliteratuur en wereldtalen
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over de meest recente en belangrijke publicaties, aangaande elk onderwerp, in verschillende talen, maar ook van actueel theater, opera, tentoonstellingen en film.