Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
14 Ergebnisse
Free access
Sociale wetenschappen
Databanken
Fulltext
NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie, waaronder (open access) publicaties uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal onderzoeksinstituten, datasets uit sommige data-archieven en beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.
Free access
Erfgoedcollecties
Beeldbanken
Beeld- en databank van het NA met focus op de geschiedenis van Nederland. Men kan o.a. zoeken in +7.000 archiefinventarissen, +1.100.000 gedigitaliseerde foto’s en +10.000 gedigitaliseerde kaarten.
Free access
Geschiedenis van Vlaanderen en België
Naslagwerken
Meer dan 2.200 Biografieën van overleden bekende en vermeldenswaardige Belgen en personen die leefden op het grondgebied van het huidige België, gestart in 1964.
Free access
Erfgoedcollecties
Databanken
Verzameling gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten vanaf circa 800 tot heden; als corpus doorzoekbaar en analyseerbaar met tekstanalysesoftware, waardoor veranderingen in taal en cultuur kunnen worden onderzocht.
Free access
Boekgeschiedenis
Bibliografieën
Bibliografie van publicaties die in Nederland, over Nederland of in de Nederlandse taal zijn verschenen.
To consult in the Reading Room
Nederlandse letterkunde
E-tijdschriften
Fulltext
Wetenschappelijk, peer-reviewed tijdschrift voor de Nederlandstalige letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
Free access
Kunst
Immaterieel erfgoed
Databanken
Fulltext
Liederendatabank met meer dan 125.000 Nederlandse liederen uit Nederland en Vlaanderen, ook in andere talen, bv. Frans, Duits of Latijn, als die in de Nederlanden zijn gezongen, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw.
Free access
Nederlandse letterkunde
Bibliografieën
Naslagwerk over professionele Nederlandstalige dichtkunst, dichters, dichtbundels en bloemlezingen. Met uitgebreide bio- en bibliografische informatie, van 1900 tot nu.
To consult in the Reading Room
Nederlandse taalkunde
E-tijdschriften
Tijdschrift over de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden, in het Engels of het Nederlands. (Artikelen van Nederlandse taalkunde verschijnen in Open Access, na een periode van drie jaar.)
Free access
Nederlandse letterkunde
Immaterieel erfgoed
Bibliografieën
Databank met verhalen (sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen, broodjeaapverhalen en dergelijke) in het Nederlands, Fries en allerhande streektalen, van vroeger tot vandaag.