Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
12 Ergebnisse
To consult in the Reading Room
Boekgeschiedenis
Databanken
Jahrbuch der Auktionspreise geeft een overzicht van de de prijzen van boeken en handschriften, gehanteerd op veilingen in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, van 1990 tot 2014.
Free access
Kerk en religie
E-tijdschriften
Open access tijdschrift met meer dan 70 histiografische essays over de geschiedenis van de Jezuïtenorde.
To consult in the Reading Room
Sociale wetenschappen
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift met bijdragen van experten van uiteenlopende disciplines over het sociale, politieke, economische leven in de Verenigde Staten.
To consult in the Reading Room
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Bijdragen uit de toegepaste geschiedwetenschap die het het historische denken willen promoten als essentieel onderdeel binnen discussies over de huidige samenleving.
To consult in the Reading Room
Sociale wetenschappen
Pers en media
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over hoe het concept 'maatschappij' in verschillende culturen wordt overgedragen door middel van educatieve media. Het proces van identiteitsvorming (etnografisch, sociologisch, historisch...) staat centraal.
To consult in the Reading Room
Bibliotheekwetenschap
E-tijdschriften
Fulltext
Peer-reviewed internationaal tijdschrift voor bibliothecarissen, informatiewetenschappers en -specialisten.
To consult in the Reading Room
Sociale wetenschappen
E-tijdschriften
Bestrijkt een uitgebreide periode (oudheid tot heden) en alle delen van de wereld, wat vergelijkingen in tijd en plaats aangaande migratie mogelijk maakt.
To consult in the Reading Room
Sociale wetenschappen
Geschiedenis van Europa en de wereld
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift over het sociaalhistorisch onderzoek wereldwijd en uit alle perioden. Het historisch onderzoek in West-Europa en de Verenigde Staten uitgebreid met bijdragen uit de andere continenten.
To consult in the Reading Room
Kunst
Geschiedenis van de Nederlanden
E-tijdschriften
Fulltext
Kritisch forum over muziek in of met betrekking tot de Lage Landen tot het einde van het Ancien Régime.
To consult in the Reading Room
Kunst
E-tijdschriften
Fulltext
Tijdschrift met eigen bijdragen, resultaten van conferenties en recensies van publicaties en exposities over het verzamelen, verzamelingen en verzamelaars.