Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
14 Ergebnisse
Free access
Pers en media
Databanken
Digitaal krantenkiosk met kranten uit de regio Ieper-Poperinge. De digitale kranten tot en met 1944 zijn volledig openbaar.
To consult in the Reading Room
Kunst
E-tijdschriften
Fulltext
Internationaal tijdschrift over theorie, praktijk en geschiedenis van de fotografie. Interdisciplinaire benadering door onder meer sociologische, antropologische en kunsthistorische artikels.
Free access
Boekgeschiedenis
Naslagwerken
Dit online project richt zich op de geschiedenis van het boek en de technologieën op vlak van alfabetisering, in brede zin. De website, met pedagogische insteek, is ontwikkeld door medewerkers en studenten van de University of California (UCLA). Bevat lessenreeksen met focus op methodologie en onderzoek, online thematentoonstellingen, topstukken en bibliografie.
Free access
Wereldliteratuur en wereldtalen
E-tijdschriften
Open access tijdschrift over het Neolatijn als medium en als boodschap.