Digitale bronnen

Hieronder ziet u een overzicht van databanken en e-tijdschriften die raadpleegbaar zijn in de bibliotheek, aangevuld met een selectie van gratis kwalitatieve websites. Filter op thema en / of type om uw selectie te verfijnen.
13 Ergebnisse
Free access
Geschiedenis van Europa en de wereld
Bibliografieën
Dit online platform is een Europees project waarop zo veel mogelijk nationale historische bibliografieën uit meerdere landen beschikbaar worden gemaakt, waaronder België en Nederland.
To consult in the Reading Room
Wereldliteratuur en wereldtalen
E-tijdschriften
Fulltext
Europees tijdschrift voor scandinavistiek. Behandelt onder meer vergelijkende letterkunde, linguïstiek en middeleeuwse geschiedschrijving.
Free access
Erfgoedcollecties
Beeldbanken
Portaalsite met gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen.